Breukelen, 3-12-2018: Groeiproces RWS - rol Cobit5

Breukelen, 3-12-2018: Groeiproces RWS - rol Cobit5

Beginnend op 03-12-2018 Sla op in uw agenda

Bij Hotel Van der Valk Breukelen Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

roundtables@isaca.nl

Categorieën: Round Tables

Onderwerp:    Groeiproces Rijkswaterstaat en de rol van Cobit5
Spreker:         Matthijs Sepers

In deze sessie gaat Matthijs Sepers in op Informatievoorziening (Data en ICT) bij Rijkswaterstaat (RWS). Tijdens deze sessie neemt Matthijs jullie mee in het groeiproces van RWS wat hij van dichtbij heeft meegemaakt: successen, tegenvallers en wat zij daarvan hebben geleerd.

Specifiek gaat hij in op hoe RWS hierbij gebruik maakt van Cobit5, zoals bij het invulling geven aan het werken in procesketens (‘enabler processes’) of het verbeteren van de sturing ( ‘goal cascade’).

Zo komt onder andere aan bod:

  • Uitdagingen voor RWS op het gebied van Informatievoorziening
  • De keuze voor procesgericht werken
  • Ontwerp en implementatie van procesketens (met gebruik van ‘enabler processes’)
  • ‘Volwassen’ worden van IV (afgezet tegen de ‘goal cascade’)
  • Verdere uitdagingen en ontwikkelpunten (waaronder ‘business-IT-alignment’)

Matthijs Sepers is adviseur bij Rijkswaterstaat, waar hij werkt aan het verbeteren van sturing en inrichting van de organisatie, waarbij Informatievoorziening in het bijzonder.

Matthijs Sepers Rijkswaterstaat

2018-12-03 18:30:00
2018-12-03 20:00:00

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining