VOL Breukelen, 5-11-2018: Privacy Control Frameworks

VOL Breukelen, 5-11-2018: Privacy Control Frameworks

Beginnend op 05-11-2018 Sla op in uw agenda

Bij Hotel Van der Valk Breukelen Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

roundtables@isaca.nl

Categorieën: Round Tables

Deze Round Table is met ruim 225 deelnemers volgeboekt. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst via roundtables@isaca.nl.

Onderwerp: PRIVACY CONTROL FRAMEWORKS, welke zijn er, wat zijn de toepassingsgebieden, overeenkomsten en verschillen en wat kun je ermee in de dagelijkse praktijk?

Sprekers: Jan de Heer, Marcel Koers, Ronald Koorn en Menno Borst

Met de komst van de AVG is er een grote behoefte ontstaan aan tools (instrumenten) om de privacygerelateerde risico’s van organisaties inzichtelijk te maken, te beheersen en te meten/reviewen. Tijdens deze interactieve sessie kunt u met de sprekers van gedachten wisselen over nut en noodzaak van Privacy Control Frameworks als instrumentarium voor de dagelijkse privacy managementpraktijk in uw organisatie. Verschillende frameworks zullen door de sprekers uitgelegd en toegelicht worden, zowel die voor implementatie- als voor auditdoeleinden. Aan de orde komen o.a. die van NOREA, ISACA, KPMG, ISO en CIP.

Over de sprekers:
Jan de Heer is werkzaam bij de NOREA als Projectmanager Kwaliteit en Vaktechnische Communicatie. Hij participeert in de kennisgroepen  Privacy, Cybersecurity en Assurance, is coördinator van het onlangs opgestelde Privacy Control Framework (PCF). Jan heeft een brede achtergrond als enerzijds IT-Auditor en anderzijds als Senior Business Consultant bij KPN.  Jan heeft gewerkt in diverse ICT organisaties in de vakgebieden ICT Governance, Informatiebeveiliging en Privacy.

Marcel Koers is ruim 25 jaar werkzaam op het raakvlak van architectuur, informatiebeveiliging en privacybescherming. Bij  het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) heeft hij een leidende rol in werkgroepen en practitioners communities en bij de initiatie en totstandkoming van diverse strategisch- en tactisch-inhoudelijke documenten over onder andere clouds, Grip op SSD, beveiligingsovereenkomsten en Grip op Privacy.Voorafgaand aan het CIP was hij als enterprise architect en als CISO verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging bij UWV en het bouwen onder architectuur bij de uitbesteding van de ICT-diensten en de architectuurkeuzen bij het ICT-bedrijf van UWV en heeft hij zijn visie uitgewerkt in diverse gerealiseerde domeinarchitecturen.

Ronald Koorn is partner bij KPMG en vanaf begin jaren 90 betrokken bij privacy-, beveiligings- en IT-governance vraagstukken. Hij heeft de eerste formele privacy-audit van de toezichthouder begeleid (voorganger van AP), diverse Privacy Frameworks mede-ontwikkeld (w.o. die van NOREA) en diverse privacyadvies-, implementatie- en audittrajecten uitgevoerd of geleid. Tevens heeft hij in de Global Privacy Taskforce meegeschreven aan de ISACA-strategie op privacygebied.

Menno Borst is directeur bij iRisk iT Services en vanaf het tweede millennium betrokken bij IT governance vraagstukken. Als IT auditor binnen de Autoriteit Financiele Markten een bijdrage geleverd aan verschillende IT control frameworks en data forensic modellen. Gevolgd door een rol als IT Risk Manager bij Maxede in een periode waarin Private Equity firma’s Cobit risico-management en bijbehorende IT control frameworks introduceerde in de dynamische Retailwereld.   

2018-11-05 18:30:00
2018-11-05 20:00:00