Agenda

 • 04-02-2019
  Website van partner Meer info / Inschrijven

  Deze bijeenkomst is inmiddels vol geboekt; registratie is niet meer mogelijk. 

  Het symposium 'Volwassen Informatiebeveiliging' staat in het teken van de recente ontwikkelingen rondom informatiebeveiliging, cyber security en digitale weerbaarheid. In opdracht van NBA LIO is in 2016 een volwassenheidsmodel voor informatiebeveiliging ontwikkeld en nu in samenwerking met NOREA herijkt in een versie 2.0. Dit model geeft op conceptueel niveau inzicht in de informatiebeveiligingsmaatregelen die genomen moeten worden en in de maatregelen die redelijkerwijs verwacht mogen worden op ieder volwassenheidsniveau.


  Daarmee geeft het model de Internal Audit afdeling, de RvB en/of directie en toezichthouders goed inzicht in het actuele volwassenheidsniveau en een handreiking met stappen welke hun organisatie nog moet nemen om tot het gewenste volwassenheidsniveau te komen.

  Tijdens de bijeenkomst wordt versie 2.0 van het volwassenheidsmodel gepresenteerd en worden de ervaringen met het model vanuit verschillende invalshoeken. Sprekers op het symposium zijn o.a. Jos Nijhuis (tot 2019 co-voorzitter cyber securityraad), Edwin Hummel (ADR), Jacco Jacobs (DNB) en Ton van Rhijn van CZ Groep. De deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen een hardcopy exemplaar van de publicatie. Het model zal worden nagestuurd en is dan ook via NBA.nl/lio en NOREA-website beschikbaar.

  Belangstellenden zijn vanaf 14.30 uur van harte welkom voor registratie en koffie of thee. Het programma begint om 15.00 uur en wordt rond 17.15 uur afgesloten met een aansluitende borrel.

  Voor het bijwonen van deze bijeenkomst worden geen kosten in rekening gebracht.

  Inschrijven

 • 04-02-2019
  53 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven

  Onderwerp:    Agile Secure Software
  Spreker:         Danny Onwezen

  Iedereen weet dat 100% veilige software niet bestaat. Maar wie beslist dan hoe veilig de software dan moet zijn? En wat betekent veiligheid voor een organisatie?
  Bepalen wat voldoende veilig is, betekent ook het continu afwegen van verschillende belangen: wat is er technisch te realiseren, wat zijn de eisen die een organisatie moet stellen, welke risico’s kan de organisatie accepteren, etc. En die risicoafweging verandert vaak weer met nieuwe dreigingen, bij nieuwe oplossingen en inzichten en bij nieuwe incidenten.

  Agile Secure Software Development gaat in op de vraag: hoe kun je dat gesprek over veiligheid op een gecontroleerde, transparante en flexibele manier organiseren, zonder het gevaar dat het project onbeheersbaar en onbetaalbaar wordt? Hoe zorgen we voor transparantie en dat de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer helder zijn?

  Over de spreker:
  Drs. Ing. Danny Onwezen RE CISA CISM is voorzitter van de Secure Software Alliance (SSA) en heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van information risk management in diverse sectoren. Hij heeft onder andere meegewerkt aan de “Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software” die vorig jaar aan de Tweede Kamer is aangeboden alsook het boek “Agile Secure Software Development” dat is geschreven in opdracht van de SSA. Hij is acht jaar bestuurslid geweest bij ISACA en daarnaast is hij oprichter/eigenaar van Scyber, een adviesbureau gericht op onder andere het verbeteren van digitale veiligheid in de lifecycle van producten en diensten. Momenteel is hij IT risk manager bij Schiphol.

  maandag 4 februari 2019
  Van der Valk Hotel Breukelen
  inloop: 18:00 uur met brood buffet
  aanvang: 18:30 uur tot ca 20:00 uur

 • 07-02-2019
  Website van partner Meer info / Inschrijven

  Artificial Intelligence. Ver van ons bed? Of toch al dichterbij dan je denkt?

  Artificial Intelligence (AI) is een algemene term die verwijst naar technologieën die machines 'slim' maken. Organisaties investeren in AI-onderzoek en -applicaties om menselijke intelligentie te automatiseren, te vergroten of te repliceren.

  AI is afhankelijk van big data en algoritmen en kan soms intimiderend zijn, vooral voor interne auditactiviteiten en organisaties die big data nog niet onder de knie hebben. Maar interne auditors hoeven geen datawetenschappers of kwantitatieve analisten te zijn om te begrijpen wat AI kan doen voor organisaties, overheden en samenlevingen in het algemeen. Auditors moeten bereid zijn volledig deel te nemen aan initiatieven van organisatorische AI! Maar hoe doe je dat?

  Het is van cruciaal belang dat auditors aandacht schenken aan de praktische toepassing van AI in het bedrijfsleven, en competenties ontwikkelen die het interne auditberoep in staat stellen om AI-gerelateerde advies- en assurance-services aan te bieden aan organisaties in alle sectoren.

  Tijdens deze interactieve middag zullen de sprekers het met jullie hebben over wat AI is, welke ontwikkelingen er zijn binnen het domein van AI en hoe AI momenteel toegepast wordt.

  Programma:
  13:30 – 14:00 Ontvangst deelnemers
  14:00 – 14:15 Opening Young Profs: Dwayne Valkenburg
  14:15 – 15:00 Artifical Intelligence – Mike Chung (ING)
  15:00 – 15:15 Break
  15:15 – 15:45 Ontwikkelingen AI & Audit – Mona de Boer (PwC)
  15:45 – 16:00 Kennisgroep Presentaties
  16.15 – 17.00 Discussie & Quiz
  17:00 – 18.00 Afsluiting & borrel

  Dit event is gericht op Young Professionals tot 35 jaar.
  PE-punten: 3 via NOREA
  Prijs: deelname is gratis, aanmelding is gewenst

  Datum: donderdag 7 februari 2019
  Tijd: 14.00 - 18.00 uur
  Organisatie: Youngprofs i.s.m. Kennisgroepen
  Locatie: NBA/NOREA - A. Vivaldistraat 2-8, 1083 HP AMSTERDAM - let op: betaald parkeren in de omgeving

  Inschrijven

4 1855 eventsbe046dfc4180036d0116eb53272d57ee

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining