Agenda

 • 04-02-2019
  Website van partner Meer info / Inschrijven

  Deze bijeenkomst is inmiddels vol geboekt; registratie is niet meer mogelijk. 

  Het symposium 'Volwassen Informatiebeveiliging' staat in het teken van de recente ontwikkelingen rondom informatiebeveiliging, cyber security en digitale weerbaarheid. In opdracht van NBA LIO is in 2016 een volwassenheidsmodel voor informatiebeveiliging ontwikkeld en nu in samenwerking met NOREA herijkt in een versie 2.0. Dit model geeft op conceptueel niveau inzicht in de informatiebeveiligingsmaatregelen die genomen moeten worden en in de maatregelen die redelijkerwijs verwacht mogen worden op ieder volwassenheidsniveau.


  Daarmee geeft het model de Internal Audit afdeling, de RvB en/of directie en toezichthouders goed inzicht in het actuele volwassenheidsniveau en een handreiking met stappen welke hun organisatie nog moet nemen om tot het gewenste volwassenheidsniveau te komen.

  Tijdens de bijeenkomst wordt versie 2.0 van het volwassenheidsmodel gepresenteerd en worden de ervaringen met het model vanuit verschillende invalshoeken. Sprekers op het symposium zijn o.a. Jos Nijhuis (tot 2019 co-voorzitter cyber securityraad), Edwin Hummel (ADR), Jacco Jacobs (DNB) en Ton van Rhijn van CZ Groep. De deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen een hardcopy exemplaar van de publicatie. Het model zal worden nagestuurd en is dan ook via NBA.nl/lio en NOREA-website beschikbaar.

  Belangstellenden zijn vanaf 14.30 uur van harte welkom voor registratie en koffie of thee. Het programma begint om 15.00 uur en wordt rond 17.15 uur afgesloten met een aansluitende borrel.

  Voor het bijwonen van deze bijeenkomst worden geen kosten in rekening gebracht.

  Inschrijven

 • 04-02-2019
  53 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven

  Onderwerp:    Agile Secure Software
  Spreker:         Danny Onwezen

  Iedereen weet dat 100% veilige software niet bestaat. Maar wie beslist dan hoe veilig de software dan moet zijn? En wat betekent veiligheid voor een organisatie?
  Bepalen wat voldoende veilig is, betekent ook het continu afwegen van verschillende belangen: wat is er technisch te realiseren, wat zijn de eisen die een organisatie moet stellen, welke risico’s kan de organisatie accepteren, etc. En die risicoafweging verandert vaak weer met nieuwe dreigingen, bij nieuwe oplossingen en inzichten en bij nieuwe incidenten.

  Agile Secure Software Development gaat in op de vraag: hoe kun je dat gesprek over veiligheid op een gecontroleerde, transparante en flexibele manier organiseren, zonder het gevaar dat het project onbeheersbaar en onbetaalbaar wordt? Hoe zorgen we voor transparantie en dat de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer helder zijn?

  Over de spreker:
  Drs. Ing. Danny Onwezen RE CISA CISM is voorzitter van de Secure Software Alliance (SSA) en heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van information risk management in diverse sectoren. Hij heeft onder andere meegewerkt aan de “Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software” die vorig jaar aan de Tweede Kamer is aangeboden alsook het boek “Agile Secure Software Development” dat is geschreven in opdracht van de SSA. Hij is acht jaar bestuurslid geweest bij ISACA en daarnaast is hij oprichter/eigenaar van Scyber, een adviesbureau gericht op onder andere het verbeteren van digitale veiligheid in de lifecycle van producten en diensten. Momenteel is hij IT risk manager bij Schiphol.

  maandag 4 februari 2019
  Van der Valk Hotel Breukelen
  inloop: 18:00 uur met brood buffet
  aanvang: 18:30 uur tot ca 20:00 uur

 • 07-02-2019
  Website van partner Meer info / Inschrijven

  Artificial Intelligence. Ver van ons bed? Of toch al dichterbij dan je denkt?

  Artificial Intelligence (AI) is een algemene term die verwijst naar technologieën die machines 'slim' maken. Organisaties investeren in AI-onderzoek en -applicaties om menselijke intelligentie te automatiseren, te vergroten of te repliceren.

  AI is afhankelijk van big data en algoritmen en kan soms intimiderend zijn, vooral voor interne auditactiviteiten en organisaties die big data nog niet onder de knie hebben. Maar interne auditors hoeven geen datawetenschappers of kwantitatieve analisten te zijn om te begrijpen wat AI kan doen voor organisaties, overheden en samenlevingen in het algemeen. Auditors moeten bereid zijn volledig deel te nemen aan initiatieven van organisatorische AI! Maar hoe doe je dat?

  Het is van cruciaal belang dat auditors aandacht schenken aan de praktische toepassing van AI in het bedrijfsleven, en competenties ontwikkelen die het interne auditberoep in staat stellen om AI-gerelateerde advies- en assurance-services aan te bieden aan organisaties in alle sectoren.

  Tijdens deze interactieve middag zullen de sprekers het met jullie hebben over wat AI is, welke ontwikkelingen er zijn binnen het domein van AI en hoe AI momenteel toegepast wordt.

  Programma:
  13:30 – 14:00 Ontvangst deelnemers
  14:00 – 14:15 Opening Young Profs: Dwayne Valkenburg
  14:15 – 15:00 Artifical Intelligence – Mike Chung (ING)
  15:00 – 15:15 Break
  15:15 – 15:45 Ontwikkelingen AI & Audit – Mona de Boer (PwC)
  15:45 – 16:00 Kennisgroep Presentaties
  16.15 – 17.00 Discussie & Quiz
  17:00 – 18.00 Afsluiting & borrel

  Dit event is gericht op Young Professionals tot 35 jaar.
  PE-punten: 3 via NOREA
  Prijs: deelname is gratis, aanmelding is gewenst

  Datum: donderdag 7 februari 2019
  Tijd: 14.00 - 18.00 uur
  Organisatie: Youngprofs i.s.m. Kennisgroepen
  Locatie: NBA/NOREA - A. Vivaldistraat 2-8, 1083 HP AMSTERDAM - let op: betaald parkeren in de omgeving

  Inschrijven

 • 27-02-2019
  39 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven

  OnderwerpPrivacy in Ketens
  Spreker: Mw. Mr. Marie José Bonthuis van Privacy1 uit Groningen, tevens promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen 

  Nu de AVG al enige tijd van kracht is, blijkt regelmatig dat we vaak onnodig rondstrooien met Verwerkingsovereenkomsten en ook onnodig in een kramp schieten: ”want het mag niet volgens de AVG”. Zelfs het consumentenprogramma RADAR heeft hieraan aandacht besteed.

  Marie José Bonthuis zal de nodige misverstanden rondom de AVG verduidelijken en ook ingaan op haar expertise en promotie onderzoek over Privacy in Ketens.

  woensdag 27 februari 2019
  Van der Valk Hotel Zwolle
  inloop: 18:00 uur met brood buffet
  aanvang: 18:30 uur tot ca 20:00 uur

   

 • 04-03-2019
  104 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven

  Onderwerp: Controlling en processing binnen ketens en concernstructuren onder de AVG/GDPR
  Sprekers: panel met (ir. C.M.) Cecile Schut, MPA van de AP, Marie-José Bonthuis van de RUG, Iris Tasevski LL.M. CIPM van Considerati, Chris Koppe, LL.M., B.A. van Koppe Consultancy B.V. en Wanne Pemmelaar van Allen & Overy en filerskeepers

  Kernbegrippen van de AVG/GDPR zijn “verwerkingsverantwoordelijke/controller” en “verwerker/processor”, die bepalend zijn voor de verantwoordelijkheden die met het verwerken van persoonsgegevens gepaard gaan. In het bijzonder binnen complexere organisatorische verbanden zoals ketens en concernstructuren, die vaak (nog) op basis van andere “triggers’ zijn opgezet en functioneren, komt er nogal wat bij kijken om de AVG/GDPR wat dit betreft goed te implementeren. Tijdens deze interactieve sessie worden de verschillende aspecten van dit onderwerp door de sprekers op een rij gezet, uitgelegd en toegelicht en kunt u hierover met hen van gedachten wisselen. 

  Over de sprekers:

  (ir. C.M.) Cecile Schut, MPA is sinds 1 januari 2018 directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ze is verantwoordelijk voor het bieden van voorlichting aan organisaties en hun functionarissen gegevensbescherming en de beoordeling van voorafgaande raadplegingen, gedragscodes en andere AVG-instrumenten die erop zijn gericht om organisaties te stimuleren om privacy-proof te worden. Ook is haar directie verantwoordelijk voor het bieden van hoogwaardige en actuele kennis op gebied van beveiliging en technologie binnen de AP.
  Daarvoor werkte ze ruim 20 jaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek; de laatste jaren als directeur van de centrale beleidsstaf. Van huis uit is Cecile wiskundig ingenieur, afgestudeerd aan de Universiteit Twente, waarna ze eerst als onderzoeker bij KPN Research heeft gewerkt. In 2014 heeft ze ook nog een Master in Public Administration behaald aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Cecile wordt tijdens de Round Table vergezeld door Rina Steenkamp (RE), senior inspecteur Systeemtoezicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Marie-José Bonthuis. Na in 2007 afgestudeerd te zijn op de uitwisseling van medische gegevens tussen zorginstellingen (toen nog het landelijk EPD, nu Landelijk Schakelpunt) is de fascinatie voor privacy in grootschalige uitwisselingen (samenwerkingsverbanden/ ketens) bij Marie-José verder aangewakkerd. Momenteel is zij bezig binnen de Rijksuniversiteit Groningen met een promotie onderzoek over dit onderwerp. Wat maakt de implementatie van privacy in een samenwerking nu zo anders (en lastiger) dan binnen een organisatie?

  Onduidelijke gronden waarop gegevens voor welke doelen mogen worden gedeeld met verschillende partijen, het ontbreken van een eindverantwoordelijke en de rechten van betrokkene (informatie, zeggenschap etc.) zijn veel gehoorde struikelblokken. Wellicht helpen ketendenken en de ‘privacy by design-principes’ bij het komen tot een mogelijke oplossing. Marie-José neemt u graag mee in de stand van zaken tot nu toe. Ondertussen helpt u haar met het aanscherpen van het onderzoek.

  Iris Tasevski LL.M. CIPM is Senior Legal Consultant bij Considerati en is gespecialiseerd in privacy en gegevensbescherming. Zij adviseert met name internationaal opererende commerciële partijen in verschillende sectoren - zoals retail en tech - over de verschillende eisen uit Europese en Nederlandse (e-)privacy wetgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld de rollen en verantwoordelijkheden van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, internationale gegevensdoorgiften, het one-stop-shop mechanisme, bevoegdheden van toezichthouders en rechten van betrokkenen. Iris heeft veel ervaring in de praktische implementatie van de AVG in (internationale) organisaties en als extern Functionaris voor de Gegevensbescherming.

  Chris Koppe, LL.M., B.A. richtte in 2015 Koppe Consultancy B.V. op, een onderneming gespecialiseerd in privacyvraagstukken. Sindsdien heeft hij opdrachten uitgevoerd bij de Rijksoverheid, Hoge Colleges van Staat, gemeenten en bedrijven. Hij is gespecialiseerd in het borgen van de privacy binnen data-gedreven werkprocessen. Daarnaast verleent hij juridisch- en beleidsadvies op het gebied van de AVG en verzorgt hij cursussen en workshops. In 2016 was hij, als wetenschappelijk docent Europees recht, verbonden aan de rechtenfaculteit Universiteit Utrecht en daarvoor aan de Erasmus School of Law. Hij is lid van het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming.

  Wanne Pemmelaar is advocaat, gespecialiseerd in IT,  bij Allen & Overy in Amsterdam en founder van filerskeepers.

   

  maandag 4 maart 2019
  Van der Valk Hotel Breukelen
  inloop: 18:00 uur met brood buffet
  aanvang: 18:30 uur tot ca 20:00 uur

 • Op 07-03-2019
  11 x Deelname ISACA lid (59.00 €), 9 x Deelname niet-lid (89.00 €) Meer info / Inschrijven

  ISACA Bootcamp: 'Ladies in Tech, SPEAK-UP'

  Thursday March 7 2019, 14:00 – 19:00 hrs, Breukelen  

  You are generally well prepared and quite confident for every presentation. Yet, your presentation skills could benefit from more personality, passion and impact. How to present strong and passionate to really get your message heard? This Bootcamp will teach you how to structure your content, how to deliver with confidence and allows you to practise and meet peers. So you can accelerate your personal ambitions and become a STEAM role-model that the world is looking for right now #SheLeadsTech.  

  Program
  The practical Bootcamp starts at 14.00 and lasts until 19.00. It includes drinks, snacks and a light dinner.

  - Welcome & introductions
  - The importance to SPEAK-UP 
  - Storytelling & how to unlock your personal stories 
  - How to present with passion? 
  - TedX game & Barbara's surprise 

  The bootcamp is English spoken, though Barbara speaks Dutch as well.

  Sign Up
  The Bootcamp takes place at Van der Valk hotel in Breukelen (Stationsweg 91, 3621 LK) and costs € 59,- euro for ISACA members and € 89,- euro for non-ISACA members. You earn 4 PE credits by attending the bootcamp.  

  For questions related to the Bootcamp please contact Suzanne Janse at suzanne.janse@isaca.nl or +316 2901 0286.

  About Barbara Rogoski
  Barbara Rogoski is an American executive speaker coach and content strategist. She is a senior TEDx and European Commission coach based in The Netherlands. Her passion is to help mid-level managers up to CEO's to tell their story with confidence, clarity and impact. Barbara is also a published author, professional speaker and mentor. She especially enjoys empowering women to step up and speak up in the world. 

  Barbara 2 Speak up

 • 18-03-2019
  35 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven

  Onderwerp: Preventie van data verlies (DLP) ingericht als een Service voor de business/organisatie
  Sprekers: Marcel van den Broek & Marius van der Valk van e3 Benelux

  In de presentatie wordt een toelichting gegeven en ervaringen uitgewisseld, over het inrichten van een effectieve risicoreductie strategie van kritische en privacy gevoelige informatie.

  Deze is gebaseerd op de inrichting van een interne service voor dataverlies preventie, welke in nauwe samenwerking met de organisatieonderdelen / business wordt uitgevoerd.

  Er wordt o.a. ingegaan op de essentiële aspecten op het gebied van de organisatorische, juridische, personele, IT en security gebieden.

  Marcel van den Broek: 
  Marcel heeft een achtgrond in Informatica en Informatie Management en heeft ruim 20 jaar in IT gewerkt als Project en Programma manager met name voor grote internationale organisaties. Vanuit het leiden van Security programma’s is er een specialisatie ontstaan in Data Loss Preventie (DLP). Van daaruit is hij enkele jaren geleden met twee mede-eigenaren het bedrijf e3 Benelux, als onderdeel van het e3-groep heeft gestart.

  Marius van der Valk:
  Marius heeft een brede achtergrond in de informatietechnologie waarin hij al meer dan 25 jaar werkzaam is. Hij is gespecialiseerd in de inrichting van business en security processen binnen organisaties, waaronder ook toegepast op het gebeid van de informatie beveiliging en Data Loss Prevention. Marius is tevens ondernemer en mede-eigenaar van e3 Benelux.

  De organisatie: e3 Benelux
  e3 Benelux is gespecialiseerd in het begeleiden, inrichten en onderhouden van Data Loss Prevention (DLP) diensten en oplossingen, waarmee we klanten helpen hun kritische data te beschermen. e3 Benelux maakt deel uit van de internationale e3-groep met kantoren in Zürich en Bern (Zwitserland), Frankfurt (Duitsland) en Eindhoven (Nederland). e3 is marktleider in Europa met hoogwaardige DLP expertise door een grote hoeveelheid DLP implementaties bij gerenommeerde organisaties. e3 werkt met multidisciplinaire teams om optimaal expertise in te zetten afgestemd op de klantvraag.

  We stellen onze klanten in staat hun kritische data, zoals intellectueel eigendommen, klant- en privacy gerelateerde informatie, effectief te beschermen in een voortdurend veranderende digitale wereld. Daarmee beperken we bedrijfsrisico's en helpen we te voldoen aan de vereiste normen, wet- en regelgeving.

  maandag 18 maart 2019
  Van der Valk Hotel Eindhoven
  inloop: 18:00 uur met brood buffet
  aanvang: 18:30 uur tot ca 20:00 uur

 • 18-03-2019
  35 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven

  Onderwerp: X
  Spreker: X 

  Tekst

  maandag x x  2019
  Van der Valk Hotel Eindhoven
  inloop: 18:00 uur met brood buffet
  aanvang: 18:30 uur tot ca 20:00 uur

 • 18-03-2019
  35 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven

  Onderwerp: X
  Spreker: X 

  Tekst

  maandag x x  2019
  Van der Valk Hotel Zwolle
  inloop: 18:00 uur met brood buffet
  aanvang: 18:30 uur tot ca 20:00 uur

 • 18-03-2019
  35 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven
  ISACA Nederland is een vereniging voor én door leden. Voor de komende jaren heeft het huidige bestuur een aantal ambiteuze doelen. Deze zijn tijdens de jaarlijkse ALV op hoofdlijnen gepresenteerd. Uw betrokkenheid bij ISACA zien we als een belangrijke succesfactor bij het halen van onze doelen.
  Daarom willen we regelmatig Ledenpanel bijeenkomsten gaan houden, waarin we: 
  - naar ideeën, suggesties en behoeftes vanuit de leden luisteren en daarover open discussieren;
  - plannen en ideeën vanuit het bestuur presenteren en vragen daarover beantwoorden

  Het Ledenpanel van 18 maart a.s. in Eindhoven heeft als thema: Events.
  De nadruk op de events waarin ISACA NL participeert en/of zelf organiseert; anderzijds over de invulling van events, frequentie, doelgroepen, etc.

  Een Ledenpanel bijeenkomst wordt na een Round Table gehouden, afwisselend in Assen, Breukelen en Eindhoven. Voor deelname aan het Ledenpanel ontvangt u 2 PE-punten. Het Ledenpanel heeft geen vaste leden. U mag zo vaak deelnemen als u wilt, echter alleen ISACA-leden mogen deelnemen. Ideeën en suggesties kunnen gestuurd worden aan ledenpanel@isaca.nl. Ingebrachte onderwerpen worden aan het bestuur voorgelegd. Voorafgaand aan elke Ledenpanel bijeenkomst wordt de agenda met onderwerpen rondgemaild aan de aangemelde leden. 

 • 20-03-2019
  Website van partner Meer info / Inschrijven

  Young Professional event Cybersecurity Rijksoverheid

  Cybercriminaliteit is aan de orde van de dag binnen de Rijksoverheid. DDosaanvallen, phishing mails en ransomwarebesmettingen is een greep uit de aanvallen waar de Rijksoverheid mee te maken heeft. De afgelopen jaren is het onderwerp onder een vergrootglas komen te liggen en zijn er een tal van rapporten verschenen die direct of indirect met cybercriminaliteit te maken hebben. Maar wat doen rijksoverheidsorganisaties daadwerkelijk om cybercriminaliteit en aanvallen te detecteren?

  Tijdens het evenement wordt het onderwerp cybersecurity vanuit meerdere kanten belicht. We zullen in een interactieve workshop onder leiding van het NCSC gaan kijken welke cyberdreigingen er spelen en waar de rijksoverheid zich in te toekomst tegen zal moeten wapenen. Het SOC van de Belastingdienst laat ons zien hoe zij actieve phishing aanvallen en misbruik van hun domeinen detecteren.

  We hopen je van harte te mogen ontmoeten in Den Haag. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wil je deze bijeenkomst niet missen, wacht dan niet met inschrijven.

  Young Professionalscommissies van PvIB, NOREA en ISACA

  Datum: woensdag 20 maart 2019 
  Tijd: 15:00 – 18:00 uur
  Locatie: Auditorium, Ministerie Justitie en Veiligheid, Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag 
  de locatie ligt 3 minuten lopen van het NS station.

  PE punten: 2

  Aanmelden kan via: activiteiten@pvib.nl

  Inschrijven

 • 01-04-2019
  20 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven

  Onderwerp: Big Data Hunting for Cyber Threats
  Spreker: Richard Hensen, CISA, CISSP en Security SME bij Splunk

  Tijdens de presentatie wordt besproken hoe men Big Data kan gebruiken voor Cyber Threat Hunting. Onderwerpen die aan bod komen zijn: een apt use case, de benodigde data, de verschillen tussen incident response en threat hunting, pyramid of pain, Mitre Att&ck framework, Diamond model en hoe men Threat Hunting aanpakt. De presentatie wordt afgesloten met een demonstratie van een korte specifieke Threat Hunting use case, inclusief het opstellen van de hypothese, het uitvoeren van het onderzoek, de validatie van de uitkomst en hoe dit te operationaliseren is. Dit alles op basis van reële aanvalstechnieken en Big Data.

  maandag 1 april 2019
  Van der Valk Hotel Breukelen
  inloop: 18:00 uur met brood buffet
  aanvang: 18:30 uur tot ca 20:00 uur

 • 03-04-2019
  Website van partner Meer info / Inschrijven

  Secure by Agile Design: integreren van security in het software development proces!

  Agile', '..... SCRUM', '.... DevOps ...', 'Big Data', 'Internet of Things (IoT)', '.... Blockchain ...' zijn slechts een paar termen die vandaag de dag overal te horen en te lezen zijn. Allemaal termen die een enorme betekenis hebben, direct of indirect op ons dagelijkse leven. We gebruiken allemaal de technologie van smartphones tot zelfrijdende auto's. En al deze technologieën hebben één ding gemeen: ze worden aangestuurd door software!

  Elke dag lezen we ook de krantenkoppen over hackers, cybercrime, DDOS en de vele andere mogelijkheden van misbruik, falen, diefstal, verlies, lekken van belangrijke (persoonlijke) informatie of geld. Veilige software, zowel in ontwikkeling als in gebruik, is daarom geen luxe.

  Meerdere sprekers geven jou inzicht in wat Secure by Agile Design daadwerkelijk betekent en laten de toepassingen hiervan zien.

  Woensdag 3 april 2019
  17:00 – 21.30 uur
  Ordina: Ringwade 1, 3439 LM te Nieuwegein

  ISACA/NOREA leden: 2 PE punten 

  Programma:
  17.00: Inloop en buffet
  18:15: Aftrap door Vincent Meijer, Director Ordina CyberSecurity & Privacy Services
  18:30: Dr. Barry Derksen neemt je op een interactieve manier mee naar de kern van Secure by Agile Design.
  19:15: break
  19:30: Michael Bergman, Principal Expert Consultant Security & Privacy bij Ordina en Riccardo ten Cate, Security Consultant / technisch expert / trainer en spreker nemen je mee naar de toepassingsmogelijkheden om security te integreren in software development processen.
  20:15: Q&A met Vincent Meijer, Director Ordina CyberSecurity & Privacy Services
  20:30: Netwerkborrel
  21:30: Afsluiting

  Inschrijven

 • 17-04-2019
  Website van partner Meer info / Inschrijven

  Vakverenigingen op het gebied van informatiebeveiliging PvIB (Platform voor Informatie Beveiliging), ISACA NL (Information Systems Audit and Control Association) en NOREA (Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors) organiseren voor de 9e maal de opleidingenmarkt voor gevestigde en potentiële informatiebeveiligers. Deze informatiemarkt vindt eens in de twee jaar plaats.

  Het evenement biedt de meest actuele opleidingen aan en is bedoeld voor studenten van MBO- en HBO-opleidingen en universiteiten met belangstelling voor informatiebeveiliging en/of IT-auditing en leden van de deelnemende verenigingen. De IB-opleidingenmarkt biedt de bezoekers de mogelijkheid meer inzicht te krijgen in welke competenties/vaardigheden op het gebied van informatiebeveiliging binnen welke opleiding kunnen worden ontwikkeld.

  Naast het bezoeken van de opleidingenmarkt is er een interessant congresprogramma, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd. Gerenommeerde sprekers informeren je over de actuele aspecten van het vakgebied. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

  Het programma is opgebouwd naast plenaire sessies en het bezoeken van de markt, uit het deelnemen aan parallelle sessies. Voor deze sessies is het mogelijk te kiezen uit vier streams, te weten 

  Stream I: Governance, Risk & Compliance track
  Stream II: Human Factor track
  Stream III: Technical track
  Stream IV: JBISA(award beste scriptie in 2018)

  Dagvoorzitters zijn Jan van der Put en Harm Blankers, voormalig studenten aan de Haagse Hogeschool en oprichters REQON Security.

  Deelname is gratis!
  Meer informatie of inschrijven voor deze middag? Kijk op www.ibopleidingen.nl.

   Inschrijven

 • 17-04-2019
  26 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven

  Onderwerp: Agile Secure Software
  Spreker: Danny Onwezen

  Iedereen weet dat 100% veilige software niet bestaat. Maar wie beslist dan hoe veilig de software dan moet zijn? En wat betekent veiligheid voor een organisatie?
  Bepalen wat voldoende veilig is, betekent ook het continu afwegen van verschillende belangen: wat is er technisch te realiseren, wat zijn de eisen die een organisatie moet stellen, welke risico’s kan de organisatie accepteren, etc. En die risicoafweging verandert vaak weer met nieuwe dreigingen, bij nieuwe oplossingen en inzichten en bij nieuwe incidenten.

  Agile Secure Software Development gaat in op de vraag: hoe kun je dat gesprek over veiligheid op een gecontroleerde, transparante en flexibele manier organiseren, zonder het gevaar dat het project onbeheersbaar en onbetaalbaar wordt? Hoe zorgen we voor transparantie en dat de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer helder zijn?

  Over de spreker:
  Drs. Ing. Danny Onwezen RE CISA CISM is voorzitter van de Secure Software Alliance (SSA) en heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van information risk management in diverse sectoren. Hij heeft onder andere meegewerkt aan de “Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software” die vorig jaar aan de Tweede Kamer is aangeboden alsook het boek “Agile Secure Software Development” dat is geschreven in opdracht van de SSA. Hij is acht jaar bestuurslid geweest bij ISACA en daarnaast is hij oprichter/eigenaar van Scyber, een adviesbureau gericht op onder andere het verbeteren van digitale veiligheid in de lifecycle van producten en diensten. Momenteel is hij IT risk manager bij Schiphol.

  woensdag 17 april 2019
  Van der Valk Hotel Zwolle
  inloop: 18:00 uur met brood buffet
  aanvang: 18:30 uur tot ca 20:00 uur

 • Op 06-05-2019
  9 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven

  Cobit2019logo

  Onderwerp: COBIT 2019
  Spreker: drs. lec. Dirk Steuperaert - Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent

  COBIT 2019; welke verschillen zijn er ten opzichte van COBIT 5?

  Tijdens deze sessie wordt hierop een heldere toelichting gegeven, aangevuld met de structuur en de inhoud van de vier huidige publicaties. Tot slot wordt dieper ingegaan op de COBIT 2019 Design Guide, het nieuwe gedeelte in COBIT waarmee organisaties een governance systeem op maat kunnen ontwerpen. Uiteraard blijft er voldoende tijd voor interactie en het stellen van vragen.

  Over Dirk Steuperaert: een ervaren consultant, coach en gewaardeerde trainer in IT-risicobeheer, IT-governance en alle COBIT 5 en vanaf nu COBIT 2019 gerelateerde zaken. Zijn missie is om zijn ervaring als consultant en zijn inzichten als onderzoeker in zijn rol als projectleider en één van de belangrijkste auteurs van COBIT 5 en COBIT 2019 publicaties van ISACA te gebruiken om iedereen die baat heeft COBIT te leren, te helpen en het in de praktijk op een zeer pragmatische manier toe te passen. 
  Gevestigd in België, maar reist de hele wereld over om les te geven, te raadplegen en te coachen. 

  maandag 6 mei 2019
  Van der Valk Hotel Breukelen
  inloop: 18:00 uur met brood buffet
  aanvang: 18:30 uur tot ca 20:00 uur

   

 • 13-05-2019
  21 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven

  Onderwerp: Digital Transformation van Process Analytics & Improvement

  Spreker: Albert Kisjes, Agilos Risk Services

  Tijdens de presentatie wordt besproken hoe gecombineerde Business & Process Intelligence in een Enterprise omgeving kan worden gebruikt om bedrijfsprocessen steeds een beetje effectiever en efficiënter te maken. Vanuit een DMAIC werkwijze uit Lean Six Sigma wordt de Analytics for Improvement (AFI) methodiek uitgewerkt. Tevens wordt ingegaan op het AFI Maturity Model. De aanpak wordt geillustreerd met voorbeelden van use cases in de praktijk. De presentatie wordt afgesloten met een korte live demonstratie van een proces uit de praktijk.

  maandag 13 mei 2019
  Van der Valk Hotel Eindhoven
  inloop: 18:00 uur met brood buffet
  aanvang: 18:30 uur tot ca 20:00 uur

   

Laad meer 42 1855 eventsbe046dfc4180036d0116eb53272d57ee