ISACA NL Chapter Algemene Ledenvergadering 2018

ISACA NL Chapter Algemene Ledenvergadering 2018

Beginnend op 04-06-2018 Sla op in uw agenda

Bij Hotel Van der Valk Breukelen Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

roundtables@isaca.nl

Categorieën: Round Tables

Het bestuur van ISACA NL Chapter nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2018, gepland op maandag 4 juni 2018 om 20:15 in hotel Van der Valk Breukelen.
De Algemente Ledenvergadering vindt aansluitend plaats na de maandelijkse Round Table.
 
Agenda:
1.   Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2.   Goedkeuring van het verslag van de ALV 12 juni 2017
3.   Jaarverslag 2017
4.   Financieel jaarverslag 2017
      Verslag van de kascommissie over 2017 & décharge bestuur
      Benoeming kascommissie
      Begroting 2018
5.   Samenstelling van het bestuur
6.   Strategisch plan 2018-2020
7.   Rondvraag
8.   Sluiting

Na aanmelding ontvangt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering; deze worden tijdig per email toegezonden.
Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar wél de stukken wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met onze backoffice, tamara.witkamp@isaca.nl.

2018-06-04 20:15:00
2018-06-04 21:30:00