Round Table 4 december 2017

Beginnend op 04-12-2017 Sla op in uw agenda

Bij Hotel Van der Valk Breukelen Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

roundtables@isaca.nl

Categorieën: Round Tables

Onderwerp: Digitale Ketenveiligheid
Sprekers: leden werkgroep 

De Cyber Security Raad heeft aan ISACA en PvIB de opdracht gegeven om mee te denken en werken, opdat het onderwerp digitale ketenveiligheid op de management en bestuur agenda’s komt. Daarbij om ook een groot evenement te organiseren om dit doel te bereiken.
Nederland moet een ‘safe place to do business’ zijn. Waarin je slimme coalities tussen publiek-private organisaties kunt hebben, zonder afbreuk aan veiligheid of privacy. Waarbij ook de zwakste schakel in samenwerking voldoende weerbaar is, voor het behalen van gezamenlijke doelen en het behartigen van gezamenlijke belangen.

In toenemende mate nemen bedrijfsprocessen, informatiestromen, informatiesystemen, gegevensopslag en –verwerking plaats in nauwe samenwerking met andere organisaties. Dit leidt tot minder controle en meer kwetsbaarheid in ketens. Organisaties zijn daardoor voor hun succes in toenemende mate afhankelijk van ketensamenwerking. Doch, in de praktijk blijkt dit besef niet voldoende doorgedrongen te zijn in de governance van informatievoorziening.

Om dit besef te vergroten is de Werkgroep Digitale Ketenveiligheid opgericht. Wat gaat de werkgroep hieraan doen?

 

 

 

2017-12-04 18:30:00
2017-12-04 20:00:00

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining