Algemene Ledenvergadering 2017

Algemene Ledenvergadering 2017

Beginnend op 12-06-2017 Sla op in uw agenda

Bij Hotel Van der Valk Breukelen Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

roundtables@isaca.nl

Categorieën: Round Tables

Het bestuur van ISACA NL Chapter nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2017, gepland op maandag 12 juni 2017 om 20:15 in hotel Van der Valk Breukelen.
De ALV vindt aansluitend plaats op de maandelijkse Round Table.
 
De agenda:
1.   Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2.   Goedkeuring van het verslag van de vorige ALV, 6 juni 2016
3.  Jaarverslag 2016
4.   Het verslag van de kascommissie, financieel jaarverslag 2016, begroting 2017
5.   Benoeming kascommissie
6.   Samenstelling van het bestuur
7.   Organisatie RISK Conference
8.   Aanbieding van het rapport over het fusieproces NOREA - ISACA NL Chapter 
9.   Rondvraag
10. Sluiting

Na aanmelding ontvangt u de stukken voor de ALV; deze worden tijdig per email toegezonden.
Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar wel de stukken wilt ontvangen, neem dan contact op met onze backoffice, tamara.witkamp@isaca.nl.

2017-06-12 20:15:00
2017-06-12 21:30:00