Round Table 12 juni 2017

Round Table 12 juni 2017

Beginnend op 12-06-2017 Sla op in uw agenda

Bij Hotel Van der Valk Breukelen Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

roundtables@isaca.nl

Categorieën: Round Tables

Spreker: Nico Huizing  | Twynstra Gudde

Onderwerp: Governance in Finance & Legal

Horizontaal toezicht in de zorg kan niet zonder IT Audit

Toezicht en controle vindt in de zorg achteraf plaats op basis van strikte wetgeving, contractafspraken en protocollen. 
In de praktijk leidt dit model tot wantrouwen, omdat zorgverleners jaren na dato door een toezichthouder ter verantwoording geroepen kunnen worden.

Controle vooraf of ‘horizontaal toezicht’ is efficiënter en neemt het wantrouwen weg. 
Horizontaal toezicht zonder ‘IT Audit’ is echter onmogelijk. Hoe gaan we dat realiseren in de praktijk?

Nico Huizing zal vanuit verschillende gezichtspunten behandelen.

2017-06-12 18:30:00
2017-06-12 20:00:00