Ledenpanel Breukelen 7-10-2019

Ledenpanel Breukelen 7-10-2019

Beginnend op 07-10-2019 Sla op in uw agenda

Bij Hotel Van der Valk Breukelen Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen, Nederland

ledenpanel@isaca.nl

http://www.isaca.nl

Categorieën: ISACA

ISACA NL Chapter is een vereniging voor én door leden. Voor de komende jaren heeft het huidige bestuur een aantal ambitieuze doelen. Deze zijn tijdens de jaarlijkse ALV op hoofdlijnen gepresenteerd. Uw betrokkenheid bij ISACA zien we als een belangrijke succesfactor bij het halen van onze doelen.
 
Daarom organiseren wij regelmatig Ledenpanel bijeenkomsten waarin wij: 
- naar ideeën, suggesties en behoeftes vanuit de leden luisteren en daarover open discussieren;
- plannen en ideeën vanuit het bestuur presenteren en vragen daarover beantwoorden.

Thema van 07-10-2019: resultaten ledenenquête; bepalen strategische ambities ten aanzien van de informatievoorziening.

Een Ledenpanel bijeenkomst wordt na een Round Table gehouden, afwisselend in Breukelen en Eindhoven. Voor deelname aan het Ledenpanel ontvangt u 2 PE-punten. Het Ledenpanel heeft geen vaste leden. U mag zo vaak deelnemen als u wilt, echter alleen ISACA-leden mogen deelnemen. Ideeën en suggesties kunnen gestuurd worden aan ledenpanel@isaca.nl. Ingebrachte onderwerpen worden aan het bestuur voorgelegd. Voorafgaand aan elke Ledenpanel bijeenkomst wordt de agenda met onderwerpen rondgemaild aan de aangemelde leden. 

2019-10-07 20:00:00
2019-10-07 21:30:00