Breukelen, 4-3-2019: AVG in ketens & concerns

Breukelen, 4-3-2019: AVG in ketens & concerns

Beginnend op 04-03-2019 Sla op in uw agenda

Bij Hotel Van der Valk Breukelen Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

roundtables@isaca.nl

Categorieën: Round Tables

Onderwerp: Controlling en processing binnen ketens en concernstructuren onder de AVG/GDPR
Sprekers: panel met o.a. vertegenwoordigers van de Autoriteit Persoonsgegevens, de Rijksuniversiteit Groningen en andere sprekers uit de praktijk 

Kernbegrippen van de AVG/GDPR zijn “verwerkingsverantwoordelijke/controller” en “verwerker/processor” die bepalend zijn voor de verantwoordelijkheden die met het verwerken van persoonsgegevens gepaard gaan. In het bijzonder binnen complexere organisatorische verbanden zoals ketens en concernstructuren die vaak (nog) op basis van andere “triggers’ zijn opgezet en functioneren komt er nogal wat bij kijken om de AVG/GDPR wat dit betreft goed te implementeren. Tijdens deze interactieve sessie worden de verschillende aspecten van dit onderwerp door de sprekers op een rij gezet, uitgelegd en toegelicht en kunt u hierover met hen van gedachten wisselen. 

maandag 4 maart 2019
Van der Valk Hotel Breukelen
inloop: 18:00 uur met brood buffet
aanvang: 18:30 uur tot ca 20:00 uur

 

Inschrijven
2019-03-04 18:30:00
2019-03-04 20:00:00

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining