Agenda

 • 13-11-2019
  9 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven

  Onderwerp: Workshop CM Platform PwC
  Sprekers: Martin Hellendoorn

  Stakeholders stellen steeds hogere eisen aan organisaties om in control te zijn. Daarnaast is het voor accountants ook steeds belangrijker om aan te tonen dat controlemaatregelen effectief zijn geweest. Dit speelveld brengt grote uitdagingen met zich mee voor zowel de organisaties die gecontroleerd worden, maar ook voor de auditors die de controles uitvoeren. Eén van de veelgehoorde oplossingen voor de toenemende druk op kwaliteit en aantoonbaarheid van controlemaatregelen is de toepassing van data-analyse. Voor de compliance professional zijn er echter veel valkuilen die ervoor kunnen zorgen dat het gebruik van data-analyse niet altijd tot het gewenste resultaat leiden. Hoge kosten, een gebrek aan technisch talent en het vinden van veel uitzonderingen omdat er over een langere periode wordt teruggekeken, zijn uitdagingen die de inzet van data-analyse met zich meebrengt. 

  Met het Continuous Monitoring Platform (CMP) probeert PwC hier verandering in te brengen. Het platform is generiek in opzet en moet de compliance professional de handvatten geven om gemakkelijk en geautomatiseerd risico's binnen ICT-systemen op continue basis te monitoren. Hierbij gaat het niet alleen om IT-risico’s, maar ook om financiële, tax en business gerelateerde risico's. En dat alles met transparantie en compliance in het achterhoofd, zodat alle gegevens in het platform ook als bewijs voor de effectieve werking van controlemaatregelen richting stakeholders gebruikt kan worden.

  De Round Table Zwolle staat in het teken van een interactieve workshop, welke verzorgd wordt door PwC. Na een uitleg van ongeveer 45 minuten over CMP gaan de deelnemers ook zelf aan de slag. Gezamenlijk wordt een eigen geautomatiseerde controlemaatregel  in het Continuous Monitoring Platform aangemaakt.

  Voor deze interactieve bijeenkomst is het meebrengen van een eigen laptop waarop Remote Desktop (RDP) gebruikt kan worden noodzakelijk.

  woensdag 13 november 2019
  Van der Valk Hotel Zwolle
  inloop: 18:00 uur met brood buffet
  aanvang: 18:30 uur tot ca 20:00 uur

  PE: 2 punten

 • 18-11-2019
  7 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven

  Onderwerp: Supply chain
  Spreker: Robbert Kramer - ASML

  Informatiebeveiliging stopt vandaag de dag niet meer bij de grenzen van de onderneming. Suppliers spelen een steeds grotere rol bij bedrijven voor het behalen van hun strategische doelstellingen. De samenwerking met suppliers kan veelal alleen succesvol zijn door het uitwisselen van informatie of het opslaan van informatie buiten de “eigen” omgeving. Het uitvoeren van supplier risk management is een vak apart en is ook niet voor niets een apart hoofdstuk in de ISO. In de presentatie neemt de spreker de deelnemers mee in de supplier-wereld van ASML en een risico gebaseerde aanpak van supplier risk management.

  Over de spreker:
  Robbert Kramer is ooit begonnen bij EY als IT Auditor. Bij EY bezig geweest met algemene IT Audits maar ook specialistische opdrachten zoals hacken in opdracht van de client. Daarna is hij werkzaam geweest bij F. van Lanschot Bankiers in diverse functies, maar nooit ver verwijderd van Security in brede zin van het woord. In november 2016 begonnen bij ASML als Sector Security Risk Manager in de Strategic Sourcing & Procurement sector. De functie is dus onderdeel van de inkoopafdeling en heeft verbindingen met Legal, Corporate Risk & Assurance, Chief Information Security Office en IT Security.

  Daarnaast is Robbert docent in de IT Audit opleiding van TIAS sinds 2002. Binnen deze opleiding worden technische audit colleges gegeven zoals basis infrastructuur componenten, Auditing Unix en Auditing Windows. Verder is het begeleiden van afstudeergroepjes sinds 2006 ook gebruikelijk als er technische afstudeeropdrachten zijn.

  maandag 18 november 2019
  Van der Valk Hotel Eindhoven
  inloop: 18:00 uur met brood buffet
  aanvang: 18:30 uur tot ca 20:00 uur

  PE: 2 punten

   

 • Op 02-12-2019
  10 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven

  Onderwerp: Governance & Cloud
  Sprekers: Bart Veldhuis (Weeoclan)

  Beschrijving over het onderwerp en spreker volgt.

  Maandag 2 december 2019
  Van der Valk Hotel Breukelen
  inloop: 18:00 uur met brood buffet
  aanvang: 18:30 uur tot ca 20:00 uur

 • 02-12-2019
  31 x plaatsen (Gratis) Meer info / Inschrijven

  Het bestuur van ISACA NL Chapter nodigt haar leden uit voor een extra Algemene Ledenvergadering 2019, gepland op maandag 2 december 2019 om 20:15 in hotel Van der Valk Breukelen.
   
  Agenda:

  1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
  2. Notulen ALV 3 juni 2019  - ter vaststelling       
  3. Stand van zaken van de vereniging - ter informatie 
      a. Nieuw elan in ISACA Global
      b. Chapter Affiliation Agreement situatie 
      c. Publiciteit: kennismaken met de nieuwe website
  4. Financiële zaken 
      a. financiële stand van zaken 2019 - ter informatie  
      b. begroting 2020 -  ter vaststelling      
  5. Samenstelling bestuur 
      a.  Herverkiezing -  ter vaststelling    
  6. Rondvraag 
  7. Sluiting

  Na aanmelding ontvangt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering; deze worden tijdig per email toegezonden.
  Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar wél de stukken wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met onze backoffice, tamara.witkamp@isaca.nl.

4 75 events76306e522fec6b7c5ccf6f803b7c0a55