Oproep aan auditors

De werkgroep CSX is specifiek op zoek naar audiors om een trainingsmodule te ontwikkelen. 

Naar aanleiding van de leadership conferentie in Londen afgelopen jaar heeft het bestuur besloten het CSX programma beter te laten aansluiten bij de beroepspraktijk van onze chapter leden. Het bestaande CSX cybersecurity fundamentals module willen we uitbreiden met een module voor auditors. 

Cybersecurity is in toenemende mate een issue voor een organisatie. Alleen al door het professionaliseren aan de zijde van de aanvallers worden vulnerabilities sneller geëxploiteerd. Dus de kans dat organisaties met een aanval te maken krijgen wordt groter en groter. De hamvraag die het management wil kunnen beantwoorden is natuurlijk “zijn wij daarop voldoende voorbereid?”
De auditors onder onze leden zouden die vraag moeten kunnen beantwoorden. Het chapter bestuur wil met het ontwikkelen van deze module tegemoet komen aan die behoefte onder haar leden.

Het doel van de werkgroep is om twee concrete producten op te leveren, namelijk a) powerpoint sheets voor de 3 a 4 trainingsavonden en b) een supplement bij de bestaande ‘CSX cybersecurity fundamentals study guide’.  Deze trainingsmodule levert auditors de basiskennis op van Cybersecurity en een introductie op het auditen van de weerbaarheid van een organisatie op het vlak van Cybersecurity. Leden met audit ervaring van techniek worden nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

 

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training>

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining >