0 (7)

Hilko Batterink

Treasurer

Verantwoordelijkheden

  • Financiële administratie
  • Jaarstukken
  • Funding
  • Academic Relations Coordinator
  • Government & relations advocacy (GRA national)

Hilko is binnen het bestuur van ISACA NL als treasurer/penningmeester verantwoordelijk voor de financiën. Daarnaast is hij bestuursliaison voor de Kennisgroepen Privacy en Ketenveiligheid.
De kennisgroep Privacy binnen ISACA NL komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit een multidisciplinaire groep van leden/vrijwilligers die actief kennis delen o.a. ook door het organiseren van kennis sessies en/of Round Tables ten faveure van onze achterban. De kennisgroep Ketenveiligheid is een samenwerking met het PvIB en heeft als doelstelling om het thema op de kaart te zetten en inhoudelijk instrumentarium te (helpen) ontwikkelen voor de analyse van complexe, niet-lineaire ketens waarin vertrouwelijke informatie wordt verwerkt.
Daarnaast onderhoud Hilko contacten met meerdere promovendi die op andere de hierboven genoemde vakgebieden aan het promoveren zijn.

Zelf is hij actief in zijn dagelijks werk als (extern) Functionaris Gegevensbescherming en als (interim) CISO en Privacy Officer. Hij combineert dat met activiteiten in diverse kennis- en werkgroepen bij o.a. het CIP, BZK, CorpoNet en Aedes. Ook is hij is gastheer namens ISACA NL van de Round Tables in Zwolle.